รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปี 2561

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการอบรม 2561


http://tmc.or.th/pdf/files2_tmc1-2_2561_29-09-2560.pdf


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครวิสัญญีแพทย์บริการ อนุสาขา Critical care 1 ตำแหน่ง 

สนใจติดต่อภาควิชาวิสัญญีวิทยา