ความรู้เกี่ยวกับการระงับความรู้สึกสำหรับประชาชน

 

   ดมยา..ไม่น่ากลัวเลย

การปฏิบัติตัวก่อนได้รับการระงับความรู้สึกโดยวิธีฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง
 
การระงับความรุ้สึกโดยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง(บล๊อคหลัง) จะช่วยให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกชา ไม่ปวดระหว่างการผ่าตัด และการฉีดยาชานี้จะไม่มีผลทำให้เป็นโรคปวดหลังตามมา
***ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องปฏิบัติดังนี้****
- แจ้งประวัติการเจ็บป่วย เช่น เคยดมยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังหรือไม่ แพ้ยาชนิดใดบ้าง มีโรคประจำตัวหรือไม่ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ความดันโลหิตสูง ลมชัก โรคตับ โรคไต พร้อมทั้งบอกชื่อยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำให้แพทย์หรือพยาบาลทราบ เพื่อการพิจารณาให้ยาระงับความรู้สึกได้เหมาะสมกับโรคที่ท่านเป็น
- อาบน้ำ สระผม แปรงฟัน ชำระร่างกายให้สะอาดโดยเฉพาะบริเวณที่ทำการผ่าตัด
- ก่อนไปห้องผ่าตัดต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนการผ่าตัดตามแพทย์สั่ง หรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- เซ็นใบยินยอมรับยาระงับความรู้สึกและผ่าตัดด้วยตนเอง หรือญาติให้เรียบร้อย
- พักผ่อนตามปกติ ทำใจให้สบาย ท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด
- ควรถอดของมีค่า เครื่องประดับและฟันปลอม ฝากญาติหรือเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย
- ควรถ่ายปัสสาวะ หรืออุจจาระให้เรียบร้อย บางรายแพทย์อาจสั่งสวนอุจจาระหรือปัสสาวะ ก่อนไปห้องผ่าตัด
- หากมีข้อสงสัยโปรดซักถามแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้ทุกคน

การปฏิบัติตัวหลังได้รับการระงับความรู้สึกโดยวิธีฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง
- ไม่จำเป็นต้องนอนราบตลอดหลังการผ่าตัด
- สามารถนอนพลิกตะแคงตัวไปมา ลุกนั่งที่เตียงได้ตามปกติ
- หลังผ่าตัดวันแรก ควรมีญาติดูแลเสมอ โดยเฉพาะต้องการเดินออกจากเตียง เพราะอาจจะหกล้มได้
- ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เลือดออกบริเวณแผลผ่าตัดมาก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะไม่ออกหลังผ่าตัด ควรแจ้งแพทย์ พยาบาลทราบเพื่อแก้ไข
- ไม่วางกะเป๋าน้ำร้อน หรือ เย็นจัด ของมีคมบริเวณที่ชา เพราะอาจเกิดอันตรายได้
- ถ้าแพทย์อนุญาตให้ดื่มน้ำได้ ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1-2 ลิตร
หากมีข้อสงสัยโปรดซักถามแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้ทุกคน