งานประชุมทำแผนภาควิชาประจำปี 2558 @ Chateau de Khaoyai Hotel