ทำเนียบรุ่นแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี

แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี ปี 2556

 นพ.ธินโรจน์  โสรินทร์  ปัจจุบันเป็นวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

 พญ.อรุณี  แสงสานนท์ ปัจจุบันเป็นวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ( ศึกษาต่ออนุสาขาการระงับปวด :ศิริราช)

 พญ.ศิรินทิพย์  สว่างวงศ์  ปัจจุบันเป็นวิสัญญีแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( ศึกษาต่ออนุสาขาวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่ และทรวงอก :ศิริราช)

 

แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี ปี 2557

   นพ.ภาคย์  ธารไพรสาณฑ์ ปัจจุบันเป็นวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด